Project: VoIP telefonie

Doelstelling: Een eigen lokale voIP centrale waarmee ik vanaf mijn laptop en tablet kan bellen naar vaste en mobile nummers. Maar waar ik ook groepsgesprekken met beeld kan kan organiseren

Mijn eigen voIP centrale op een Raspberry pi

In dit project heb ik een Raspberry Pi gebruikt voor mijn eigen VoIP telefooncentrale. Vanaf mijn Android telefoon kan ik intern bellen en naar buiten bellen met een 038 nummerr Op de Raspberry Pi gaan ik de 3CX voIP server installeren en die koppelen we met een extere SIP trunkty met een vast

Watch Video