Trainingen

De effectieve inzet van ict staat of valt met de deskundigheid van de personen die ermee werken.

Training van deskundigheid

Ict werkt alleen in de handen van een vaardige leraar die weet wanneer, hoe en waarom het wordt ingezet.

icon-trainingenEffectieve inzet ICT staat of valt met deskundigheid van de personen die ermee werken:
– leraren: kennis, kunde en houding tegenover ict,
– leidinggevenden en bestuurders: ict inzetten en medewerkers faciliteren ict-bekwaam te worden,
– onderwijsondersteunend personeel: ict laten werken voor leerlingen, leraren en leidinggevenden.
In dit trainingenoverzicht kunt u zien, welke trainingen beschikbaar zijn voor deskundigheidsbevordering.

⇒ De volgende en laatste stap is monitoren.

Copyright © 2017 Leervisie

Skyhighmedia