Training Google Formulieren

Leerkrachten wordt stap voor stap de opbouw van een formulier aangeleerd. Tevens het gebruik door de leerling.

Training Google Formulieren

Inhoud

In de Google Formulieren training wordt er een selectie gehaald uit de onderstaande lessen:

  •  Introductie van Google Formulieren
  •  Maken van een formulier
  •  Verschillende vraagvormen toevoegen.
  •  Maak een link en verkort deze.
  •  Communiceer de link naar je leerlingen
  •  Werken met formulieren vanuit Google Classroom
  •  Verzamelen van antwoorden op een spreadsheet
  •  Terugkoppelen antwoorden met de klas

Deze onderwerpen kunnen samen een aparte training vormen, maar kunnen (op verzoek) ook gecombineerd worden met Google Classroom.

Resultaat

Aan het eind van de training hebben de deelnemers een duidelijk beeld van de uitgebreide mogelijkheden van Google Formulieren. Deelnemers kunnen zelfstandig een formulier maken, leerlingen de link overhandigen, antwoorden verzamelen en resultaat terugkoppelen aan een leerling. Daarnaast kunnen de deelnemers formulieren vanuit Google Classroom uitdelen aan klassen en beoordelen.

Copyright © 2017 Leervisie

Skyhighmedia