Traject: Slimmer leren met behulp van ICT

Aan de hand van het SAMR model wordt uitgelegd, hoe het bestaande leerproces slimmer gebruik kan maken van de mogelijkheden van ICT. Door een verdieping te geven aan de bestaande leerlijnen worden digitale vaardigheden schoolbreed ingezet.

Toelichting

Het SAMR-model (zie video) maakt een indeling in niveau’s, om ICT te gebruiken tijdens leren. Aan het begin van het traject kiezen we het niveau dat het beste bij uw school past om daarmee verder te gaan. Dit zijn achtereenvolgens (in oplopend niveau):

  • Substitutie: je gebruikt ICT als vervanging van een andere leertechnologie, zonder dat sprake is van een functionele verandering. Bijvoorbeeld het gebruik van een tekstverwerker, puur om mee te schrijven.
  • Versterking (augmentation): je gebruikt ICT als vervanging van een andere leertechnologie, maar met een functionele verbetering. Het gebruik van “student response” systemen zoals Mentimeter om te checken of lerenden de uitleg hebben begrepen is daar een voorbeeld van. Zonder ICT kun je minder lerenden ‘aan het woord’ laten en gaat het meestal minder snel. 
  • Innovatie of verandering (modification): ICT stelt je in staat een belangrijke taak opnieuw te vorm te geven. Een voorbeeld is het gebruik van een webquest voor kennisontwikkeling, in plaats van een ‘traditionele’ les.
  • Transformatie of herdefiniëren (redefinition): je gebruikt nieuwe technologieën voor nieuwe leeractiviteiten, die eerder niet konden worden uitgevoerd. Een voorbeeld is het gebruik van een applicaties voor informeel leren, waarbij de leerresultaten -bijvoorbeeld via badges- worden erkend door een werkgever.

Doelgoep

Teamleiders, schoolleiders

Aantal sessies

Het traject bestaat uit twee sessies.
– De eerste sessie is om een aantal voorbeelden in de gemaakte keuze te introduceren.
– De tweede dient om het geheel toe te spitsen op uw eigen situatie en keuzes te maken op basis van visie.

Inhoud

  • Kennismaken met het SAMR model.
  • Inzet op digitale vaardigheden.
  • Inventarisatie van leerlijnen en zoeken naar verdieping.

Aktie

Wilt u verder? Bel of mail voor een oriënterend gesprek.

Copyright © 2017 Leervisie

Skyhighmedia